Cơ cấu tổ chức của một doanh nghiệp như thế nào?

 Mục tiêu của doanh nghiệp:

Trong doanh nghiệp mới thành lập có thủ tục thành lập văn phòng đại diện thì ta sẽ xem cơ cấu hoạt đông của doanh nghiệp như thế nào qua bài viết sau đây:
• Phát triển doanh nghiệp theo chiều dọc:
 Phía trước: phát triển hệ thống chi nhánh khắp cả nước.
 Phía sau: mở rộng quy trình sản xuất kinh doanh như thép cán nguội, thép cán nóng.
• Phát triển doanh nghiệp theo chiều ngang:
 Đa dạng hóa sản phẩm, kinh doanh thêm các vật liệu xây dựng khác.
 Chiến lược thương hiệu và các sản phẩm Hoa Sen:

• Xây dựng chuỗi thương hiệu sản phẩm giàu tình cộng đồng.
 Hợp tác với các ngân hàng cung cấp tín dụng cho khách hàng tại các chi nhánh.
• Quản trị nguồn lực doanh nghiệp
 Triển khai hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning)
 Thực hiện công tác trẻ hóa đội ngũ quản trị

Cơ cấu tổ chức:

• Bộ máy quản lý :
 Đại hội đồng cổ đông : cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết và người được cổ đông ủy quyền.
 Hội đồng quản trị : Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, quản trị Công ty giữa 2 kỳ Đại hội.

thanh-lap-van-phong-dai-dien

 Ban kiểm soát : Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty.
 Ban Tổng Giám đốc : Ban Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, có nhiệm vụ tổ chức điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những chiến lược và kế hoạch đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Các phòng ban chức năng :
• Phòng Kiếm soát nội bộ:
 Thực hiện công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ.
 Tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ.
• Phòng Đầu tư- Phát triển:
 Nghiên cứu và tổ chức thực hiện các sản phẩm mới.
 Nghiên cứu xây dựng các dự án mở rộng và phát triển Công ty.
 Triển khai thực hiện và quản lý các dự án đầu tư.
• Phòng Kỹ thuật sản xuất:
 Quản lý và tổ chức kỹ thuật, công nghệ.
 Xây dựng, sửa chữa thiết bị và hỗ trợ máy móc sản xuất.
• Phòng Tài chính – Kế hoạch
 Quản lý, kiểm soát hoạt động tài chính.
 Theo dõi tiến độ thống kê quyết toán các dự án đầu tư của công ty.
 Giám sát, đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh.
 Đề xuất và tham gia trong công tác xây dựng, hoạch định kế hoạch và chiến lược phát triển của công ty.
 Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch.
 Xây dựng giá thành sản phẩm, dự án.
• Phòng Kế toán

tham khảo thêm: dịch vụ kế toán trọn gói Luật Hùng Phát

 Thực hiện những công việc về nghiệp vụ chuyên môn kế toán theo đúng quy định của Nhà nước.
 Theo dõi, phản ánh sự luân chuyển vốn kinh doanh của công ty.
 Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc công ty trong lĩnh vực quản lý các hoạt động kế toán và hỗ trợ nghiệp vụ quản lý chung cho các bộ phận liên quan.
• Phòng Kinh doanh- Marketing
 Thu thập thông tin, tiếp thị, phát triển thị trường, xây dựng các kế hoạch kinh doanh.
 Xây dựng và quản lý hệ thống phân phối.
 Xây dựng kế hoạch, kiểm soát, đánh giá tình hình kế hoạch kinh doanh của công ty.
 Quản lý, kiểm soát việc thực hiện, sử dụng thương hiệu của Công ty trên toàn hệ thống.
 Xây dựng chiến lược và thực hiện việc phát triển hệ thống thương hiệu của công ty.
 Quản lý sở hữu trí tuệ.

dich-vu-ke-toan-tron-goi
 Quản lý kho tàng, phương tiện vận chuyển.
 Cung ứng nguyên liệu.
• Phòng Dịch vụ
 Tổ chức phục vụ bữa ăn cho CBCNV và kinh doanh ăn uống.
 Tổ chức quản lý tài sản tại nhà ăn và căn tin.
 Quản lý, điều hành xe đưa rước, dịch vụ
• Phòng Cung ứng- Xuất nhập khẩu
 Quản lý và tổ chức các hoạt động xuất nhập khẩu.
 Cung cấp thông tin.
 Cung ứng vật tư, nguyên, nhiên liệu phục vụ sản xuất.

 Cung ứng vật tư thiết bị phục vụ sửa chữa – gia công – lắp đặt dự án, quản lý và thanh lý các vật tư hư hỏng, phế liệu của Công ty.
• Phòng Hành chính
 Quản lý công tác hành chính.
 Hỗ trợ công tác quản trị và các hoạt động văn phòng.
• Phòng Nhân sự:
 Xây dựng, tổ chức nguồn nhân lực;
 Quản trị nguồn nhân sự.
 Đào tạo nhân lực và phát triển kỹ năng.
 Dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cho người lao động
 Xây dựng chương trình khen thưởng, kỷ luật, phúc lợi.

Nguồn: tại đây

Leave a Comment

© 2019 Levitra. All rights reserved.

Website đang hoạt động thử nghiệm chờ giấy phép của bộ TT & TT