Một số bí quyết bán hàng hiệu quả cho công ty

Một số bí quyết bán hàng hiệu quả cho công ty.

sau khi bạn thành lập công ty, tiến hành thay đổi người đại diện theo pháp luật từ Luật Hùng Phát, bạn sẽ được bật mí thêm một số bí quyết bán hàng hiệu quả mà chúng tôi tổng hợp được

5.4. KIếN NGHị

Từ những thực trạng nghiên cứu được tại doanh nghiệp cũng như qua các số liệu phân tích được, em xin đưa ra một số kiến nghị như sau:

Hoạt động bán hàng có rất nhiều bước nhỏ kết hợp với nhau nên em đề nghị cần chuẩn hóa trình tự thực hiện để tránh bỏ bước, thiếu bước gây sai sót trong giao dịch.

Phân công nhân viên giao hàng chịu trách nhiệm theo khu vực để tránh tình trạng giao hàng trễ hẹn.

Tổ chức thường xuyên  các buổi đánh giá kỹ năng của nhân viên bán hàng nhằm đánh giá tính hiệu quả và đưa ra các giải pháp tối ưu giúp nhân viên nâng cao hiệu quả bán hàng.

thay-doi-người-dai-dien-phap-luat

KẾT LUẬN

Mục đích của bán hàng ngoài việc bán được hàng ở thời điểm hiện tại thì chúng ta phải đánh giá được tính  hiệu  quả của hoạt động bán hàng trong dài hạn, đó chính là phân tích các yếu ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động bán hàng, đánh giá tình hình thực tế hiện tại trong bộ phận bán hàng và sự đánh  giá từ phía khách hàng từ đó có được cái nhìn toàn diện nhất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng, xây dựng tốt nền tảng cho sự phát triển trong dài hạn của công ty. Quá trình hoạt động của doanh nghiệp phải đồng thời phải gắn liền với rà soát, kiểm tra kết quả hoạt động. So với mục tiêu nghiên cứu ban đầu, đề tài đã đạt  được một số kết quả  như  sau. Thứ  nhất, đã  xác   định được bốn nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động bán hàng bao   gồm Kỹ năng bán hàng, Dịch vụ khách  hàng  và  chăm  sóc  khách  hàng, Chất lượng nguồn nhân lực, Phương tiện hữu hình. Thứ hai, phân tích được thực trạng bán hàng tại công ty kết hợp với những nghiên cứu thực tế từ đó đưa ra các giải pháp hiệu quả.Qua quá trình nghiên cứu em đã thu được những kết quả về mặt thực tiễn lẫn lý thuyết. Về mặt lý thuyết  thì  em  đã cũng cố những kiến thức nền tảng về bán hàng, các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động bán. Về thực tiễn, em được vận dụng những kiến thức    đã học vào thực tiễn và nhìn nhận được những thiếu sót, lỗ hỏng kiến thức   để từ đó không ngừng bồi dưỡng và nâng cao trình độ nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả làm việc trong tương lai nhất là trong lĩnh vực  bán  hàng.  Trong quá trình nghiên cứu thì em không ngừng điều chỉnh, theo sát với tình hình thực tế tại doanh nghiệp nhằm đưa ra những giải pháp sát thực nhất, hiệu quả nhất vì thế em mong những giải pháp mà em đưa ra có thể giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu quả hoạt động bán hàng theo hướng hiệu quả nhất.

xem thêm thủ tục cấp lại giấy phép bị mất: http://luathungphat.vn/thu-tuc-cap-lai-giay-phep-con-dau-bi-mat/

Leave a Comment

© 2019 Levitra. All rights reserved.

Website đang hoạt động thử nghiệm chờ giấy phép của bộ TT & TT